Sáng 29/3, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024 với sự tham dự của 247 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 CB-CNV của các đơn vị. 


Đ/c Vũ Thế Phiệt - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; phát huy sức sáng tạo của tập thể, cá nhân; tạo dựng sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí vì mục tiêu phát triển ổn định, hài hoà, bảo đảm lợi ích chung giữa doanh nghiệp và người lao động.

Tới tham dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam có đồng chí Phạm Hoài Phương - Uỷ viên BCH Liên Đoàn Lao Động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kế hoạch ACV Võ Thị Ngân Hà trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và  kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo báo cáo năm 2023, Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, bám sát yêu cầu thực tế và đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ các dự án trọng điểm của Quốc gia. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Nhung- Trưởng Ban Tài chính ACV báo cáo về công tác tài chính năm 2023, về việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.


Đồng chí Lê Khả Trường - Chủ tịch Công đoàn  ACV trình bày tại hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Lê Khả Trường - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo giám sát tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện quy chế dân chủ và tình hình tổ chức Hội nghị người lao động trong Tổng công ty. Năm 2023, Tổng công ty đã chấp hành nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định, điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động đối với người lao động. Lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023. Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Người sử dụng lao động và Người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tạo nên mối đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Đỗ Quyên - Trưởng ban Tổ chức Nhân sự tiếp thu và trả lời các ý kiến được tổng hợp từ Hội nghị người lao động cấp cơ sở.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã tập trung đóng góp các ý kiến về giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả thu chi quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2023; thông qua nội quy, quy chế, quy định; tổng hợp, giải đáp các ý kiến đóng góp của hội nghị người lao động các cấp. Bên cạnh đó, Đoàn chủ tịch cũng giải đáp những thắc mắc của người lao động. 


Đồng chí Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT ACV phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh đánh giá cao những thành tích đạt được. Chủ tịch Lại Xuân Thanh yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, trên dưới đồng lòng, chung tay xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ ở cơ sở, đổi mới, năng động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ; hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Nội dung các tham luận tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ , ứng dụng công nghệ chuyển đổi số..…


Đồng chí Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã biểu dương và chúc mừng những kết quả của Tổng công ty đạt được trong năm 2023. Tập thể CB-CNV Tổng công ty luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó khăn, đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đồng chí Phạm Hoài Phương ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công đoàn TCT thực hiện tốt chính sách, công tác chăm lo đời sống người lao động; duy trì và phát huy tốt các hoạt động xã hội từ thiện. Năm 2024, đồng chí Phạm Hoài Phương mong muốn Tổng công ty tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó mục tiêu hàng đầu là bảo đảm đúng tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia. Bên cạnh đó, Tổng công ty cần đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích áp dụng góp phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác.

Thay mặt BCH Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Lê Khả Trường đã xin ý kiến toàn thể hội nghị về quy chế dân chủ cơ sở, quy chế hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Hội nghị cũng thống nhất biểu quyết bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026 với 09 thành viên đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026 với 09 thành viên ra mắt tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp công tác Chính quyền - Công đoàn - Đoàn thanh niên. Quy chế này quy định về công tác phối hợp của 03 tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nêu rõ quyền hạn của mỗi tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; từ đó triển khai và phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ về kinh tế, chính trị của Tổng công ty trong giai đoạn 2023 - 2028.


Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác Chính quyền - Công đoàn - Đoàn thanh niên

Thay mặt Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Giám đốc Vũ Thế Phiệt cũng chia sẻ, thể hiện lòng quyết tâm, đoàn kết đồng lòng, toàn thể CB-CNV-NLĐ cùng nỗ lực để hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Tổng công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Lãnh đạo Công đoàn Ngành GTVT cũng như nhận sự hỗ trợ từ các ban, các đơn vị, đối tác, chính quyền địa phương trong giai đoạn tới.