Trong quý I/2024, các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thực hiện tốt công tác khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ; đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.

Trong 3 tháng đầu năm, sản lượng hạ cất cánh đạt 172.638 lượt/chuyến; chiếm 23% kế hoạch năm; giảm 3,9% so với cùng kỳ 2023 (trong đó, CHC quốc tế đạt 64.427 lượt/chuyến, tăng 37% so với cùng kỳ 2023; CHC quốc nội đạt 108.211 lượt/chuyến, giảm 19% so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng hành khách đạt 27.936.904 khách, chiếm 23,7% kế hoạch năm; tăng 1% so với cùng kỳ 2023 (trong đó, hành khách quốc tế đạt 10.471.624 lượt khách tăng 47,2% so với cùng kỳ 2023; hành khách quốc nội đạt 17.465.279 lượt khách, giảm 15% so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng hàng hóa - bưu kiện đạt 349.631 tấn, chiếm 26,3% kế hoạch năm; tăng 22,6% so với cùng kỳ 2023.

Công tác an ninh, an toàn được đảm bảo tuyệt đối. ACV đã chỉ đạo các cảng hàng không triển khai tốt công tác khai thác trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán và Mùa lễ hội xuân 2024, đáp ứng tốt yêu cầu đi lại của hành khách. 

Công tác an toàn bay được đảm bảo tuyệt đối, không có các sự cố mất an toàn nghiêm trọng. Các vụ việc về an ninh, an toàn xảy ra tại các cảng hàng không được các đơn vị chủ động phối hợp xử lý, họp rút kinh nghiệm và báo cáo theo quy định.

Tiến độ các dự án, công trình đáp ứng yêu cầu đề ra, đặc biệt là các dự án trọng điểm Cảng HKQT Long Thành và dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Trong quý I, ACV đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, cân đối vĩ mô, thực hiện hiệu quả các nguồn lực để phục vụ đầu tư phát triển. Các chỉ số doanh thu, chi phí được kiểm soát tốt, bám sát kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu quý I đạt 5.165 tỷ đồng, chiếm 25,5% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ 2023; tổng chi phí đạt 2.268 tỷ đồng, chiếm 20,8% kế hoạch năm, giảm 24% so với cùng kỳ 2023; lợi nhuận trước thuế đạt: 2.897 tỷ đồng, chiếm 31% kế hoạch năm, tăng 78% so với cùng kỳ 2023.

Văn phòng TCT