Cảng hàng không Cà Mau thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động như sau:

  1. Kỹ sư công nghệ thông tin
  2. Nhân viên an ninh kiểm soát
  3. Nhân viên phục vụ mặt đất

Thông tin chi tiết, đề nghị bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.