Cảng hàng không Liên Khương thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động như sau:

  1. Nhân viên lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất

Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường linh để tải về:

Trân trọng thông báo.