Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí như sau:

  1. Nhân viên kỹ thuật điện tử
  2. Nhân viên vận hành trang thiết bị mặt đất

Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.