Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí như sau:

  1. Nhân viên kỹ thuật điện tử
  2. Nhân viên vận hành trang thiết bị mặt đất
  3. Nhân viên Điều hành khai thác Cảng.

Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.