Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:15 08:15 TBB-SGN VJ207
11:00 11:00 TBB-SGN BL329
13:30 13:30 TBB-HAN VN1650
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 07:40 SGN-TBB VJ206
10:25 10:25 SGN-TBB BL328
12:45 12:45 HAN-TBB VN1651