Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:00 08:00 TBB-SGN VJ207
08:45 08:45 TBB-HAN VJ448
14:20 14:20 TBB-HAN VN1651
15:50 15:50 TBB-SGN BL435
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
13:40 13:40 HAN-TBB VN1651
07:25 07:25 SGN-TBB VJ206
08:10 08:10 HAN-TBB VJ449
15:15 15:15 SGN-TBB BL434