CẢNG HÀNG KHÔNG BUÔN MA THUỘT

Trụ sở: Thôn 3, Xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623862248 - Số fax: 02623862086

Email: vanthuchkbmv@gmail.com