THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ HỢP TÁC KINH DOANH DỊCH VỤ GHẾ MASSAGE TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG BUÔN MA THUỘT

Chi tiết tại link đính kèm Hợp tác kinh doanh ghế massage tại cảng HK Buôn Ma Thuột