THÔNG BÁO

Kính gửi Quý khách,

Căn cứ theo Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về việc ban hành giá dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách tại các Cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ xin thông báo đến Quý khách về việc triển khai áp dụng mức giá niêm yết cho dịch vụ dừng, đỗ ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ kể từ ngày 01/04/2022, cụ thể như sau:

  1. Mức giá áp dụng từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022:

STT

 

Nội dung

Mức giá (VNĐ)

 

10 phút đầu tiên

50 phút tiếp theo

Mỗi 02 giờ tiếp theo

1

Xe ô tô đến 9, xe tải dưới 1,5 tấn

4.000

4.000

4.000

2

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ, xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

9.000

4.000

9.000

3

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

14.000

9.000

9.000

4

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn

24.000

9.000

9.000

Mức giá trên đã áp dụng Chính sách giảm thuế theo Công điện số 01/CĐ-TCT ngày 28/01/2022 của Tổng cục thuế.

  1. Mức giá áp dụng kể từ ngày 01/01/2023:

STT

 

Nội dung

Mức giá (VNĐ)

 

10 phút đầu tiên

50 phút tiếp theo

Mỗi 02 giờ tiếp theo

1

Xe ô tô đến 9, xe tải dưới 1,5 tấn

5.000

5.000

5.000

2

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ, xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

10.000

5.000

10.000

3

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

15.000

10.000

10.000

4

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn

25.000

10.000

10.000

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua.

Cảng HKQT Cần Thơ