Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về việc ban hành giá dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách tại các Cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác;

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ xin thông báo đến Quý khách về việc triển khai áp dụng mức giá niêm yết cho dịch vụ dừng, đỗ ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ kể từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể như sau:

Mức giá áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023:

STT

 

Nội dung

Mức giá (VNĐ) 

10 phút đầu tiên

50 phút tiếp theo

Mỗi 02 giờ tiếp theo

1

Xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn

4.000

4.000

4.000

2

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ, xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

9.000

4.000

9.000

3

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

14.000

9.000

9.000

4

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn

24.000

9.000

9.000