Danh sách các địa phương có dịch COVID-19 lưu hành và hướng dẫn cách ly người từ địa phương khác về thành phố Cần Thơ cập nhật ngày 30/07/2021.

Bấm vào để tải về

Nguồn: CDC Cần Thơ