Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2021)

Bấm vào để tải về

Nguồn: CDC Cần Thơ