Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2021)

Bấm vào để tải về

Nguồn: CDC Cần Thơ