Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2021)

Bấm vào để tải về

Danh sách các địa phương có dịch COVID-19 lưu hành và hướng dẫn cách ly người từ địa phương khác về thành phố Cần Thơ cập nhật ngày 29/07/2021.

Bấm vào để tải về

Nguồn: CDC Cần Thơ