Bãi đỗ xe Nhà ga T1:

- Vị trí: Ngay trước nhà ga T1

- Diện tích: 35.000m2;

- Khung giờ: Hoạt động 24/24

- Phí sân đỗ ô tô:

- Nhà giữ xe máy: 4.281 m2.