SAGS-DAD xin cung cấp thông tin về Dịch vụ hành lý thất lạc tại sân bay và Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng cụ thể như sau:

  1. Thông tin liên hệ của SAGS-DAD:
  • Dịch vụ hành lý thất lạc:         Quốc tế:    0916.253.675

         Quốc nội: 0911.299.506

  • Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt:           Quốc tế:    0916.253.675

         Quốc nội:  0911.299.506

  1. Thông tin các Hãng hàng không SAGS-DAD cung cấp dịch vụ:

 

Dịch vụ

Hãng hãng không

Số điện thoại

Ghi chú

Hành lý thất lạc

Vietjet Air

0905.04.09.77

 

Air Busan

0902.79.62.01

 

Jin Air

0903.54.86.72

 

Air Asia/ Thai Airsia

0905.56.64.45

 

Cathay Dragon

0962.88.63.50

 

Hainai Airlines

0947.70.78.30

 

T’way

0167.963.19.45

 

Bangkok Airways

0901.99.06.66

 

Air Seoul

0935.30.45.45

 

Jetstar Asia

0916.25.93.48

 

Dịch vụ hỗ trợ

đặc biệt

Vietjet Air

0905.04.09.77

 

Air Busan

0902.79.62.01

 

Jin Air

0903.54.86.72

 

Air Asia/ Thai Airsia

0905.56.64.45

 

Cathay Dragon

0962.88.63.50

 

Hainai Airlines

0947.70.78.30

 

T’way

0167.963.19.45

 

Bangkok Airways

0901.99.06.66

 

Air Seoul

0935.30.45.45

 

Jetstar Asia

0916.25.93.48