I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và Văn hóa an toàn hàng không giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh an toàn hàng không cho người lao động đang làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

- Nhằm giúp cán bộ nhân viên, người lao động ôn luyện kiến thức chuyên ngành lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn hàng không trong quy trình phục vụ hoạt động bay, sẵn sàng phục vụ khai thác trở lại sau thời gian dừng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19.

- Thể hiện vai trò của Đoàn thanh niên trong nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, phát động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xung kích, tình nguyện xây dựng hệ thống Cảng Hàng không An toàn - Văn minh - Lịch sự - Hiện đại"; phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia vào công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh an toàn tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng, chương trình tuyên truyền văn hoá an toàn hàng không năm 2021 sẽ được triển khai thông qua cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật an ninh, an toàn hàng không năm 2021”.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia:

- Toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên đang công tác tại Cảng HKQT Đà Nẵng (trừ thành viên Ban tổ chức).

- Vận động 100% cán bộ nhân viên, người lao động tham gia, tỷ lệ tham gia của các đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét thi đua cuối năm của các tổ chức.

2. Nội dung cuộc thi:

- Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an ninh, an toàn hàng không.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi:

          - Cuộc thi diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2021 bằng hình thức trực tuyến.

          - Tham gia bằng cách truy cập trang web theo đường link hoặc quét mã QR code do Ban tổ chức cung cấp để trả lời 30 câu hỏi. (Có Thể lệ cuộc thi ban hành riêng)

          - Công bố kết quả và trao giải dự kiến ngày 19/11/2021.

2. Cơ cấu giải thưởng

* Đối với Tập thể:

- 01 Giải Nhất:      3.000.000đ/giải

- 01 Giải Nhì:        2.000.000đ/giải

- 01 Giải Ba:         1.000.000đ/giải

* Đối với cá nhân:

- 01 Giải Nhất:      1.000.000đ/giải

- 03 Giải Nhì:        800.000đ/giải

- 06 Giải Ba:         500.000đ/giải

- 10 Giải khuyến khích: 300.000đ/giải

3. Thể lệ, cách thức tham gia: Có thể lệ ban hành theo Thông báo này.

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Ban tổ chức cuộc thi:

Ban tổ chức cuộc thi bao gồm các đồng chí đại diện Ban lãnh đạo Cảng, các báo cáo viên tuyên truyền Văn hoá an toàn hàng không của Cảng HKQT Đà Nẵng được phê duyệt theo Quyết định số 593/QĐ-CHK ngày 19/3/2021 của Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam về danh sách đội ngũ báo cáo viên thực hiện tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không giai đoạn 2021-2025.

1/ Ông Hoàng Hữu Cương        - Phó Giám đốc Cảng      - Trưởng Ban

2/ Ông Nguyễn Ngọc Quang     - Phó Phòng AT&KSCL - Thành viên

3/ Bà Lê Thị Mỹ Dung             - Đội trưởng Đội ANSCQT - Thành viên

4/ Ông Nguyễn Xuân Kiên        - Bí thư Đoàn TN Cảng   - Thành viên

Thành viên ban tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ soạn thảo, chuẩn bị ngân hàng câu hỏi, thiết kế trang web thi trực tuyến, theo dõi diễn biến, tổng hợp kết quả cuộc thi.

2. Lãnh đạo các đơn vị, BCH Công đoàn, Đoàn TN các cấp:

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp triển khai, vận động cán bộ nhân viên người lao động, đoàn viên thanh niên trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt.

Trên đây là thông báo cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật an ninh, an toàn hàng không năm 2021”, Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai, vận động người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham gia.

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN

“Tìm hiểu kiến thức pháp luật an ninh, an toàn hàng không năm 2021”

 

 

1. Đối tượng tham gia:

- Toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên đang công tác tại Cảng HKQT Đà Nẵng (trừ thành viên Ban tổ chức).

- Vận động 100% cán bộ nhân viên, người lao động tham gia, tỷ lệ tham gia của các đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét thi đua cuối năm của các tổ chức.

2. Nội dung cuộc thi:

          - Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an ninh, an toàn hàng không.

3. Hình thức thi:

          - Thi bằng hình thức trực tuyến, tham gia bằng cách truy cập trang web theo đường link hoặc quét mã QR code do Ban tổ chức cung cấp thông qua website Cảng HKQT Đà Nẵng, fanpage của Đoàn thanh niên Cảng HKQT Đà Nẵng.

+ Link tham gia cuộc thi: https://khaosat.me/survey/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-kien-thuc-phap-luat-an-ninh-an-toan-hang-khong-nam-2021-69e2bf3

+ Mã QR code:   

 

 

4. Cách thức tham gia:

          - Ban tổ chức gửi bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập có đáp án (Kèm theo điều lệ này) gồm 60 câu là các kiến thức trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn hàng không đến toàn thể người lao động nghiên cứu trước.

          - Người dự thi truy cập đường link hoặc mã QR code do BTC cung cấp như ở mục 3 bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh để tham gia cuộc thi.

          - Ở mỗi lượt thi, người dự thi trả lời 30 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây để vừa đọc câu hỏi vừa chọn đáp án trả lời. Sau 30 giây hệ thống tự động chuyển sang câu sau.

          - Mỗi lần tham gia, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 30 trong số 60 câu hỏi BTC cung cấp.

          - Mỗi một máy tính hoặc điện thoại được tham gia 1 lần. Sau 2 ngày mới được tham gia thi lại.

5. Cách thức tính điểm:

          - Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm, sai 0 điểm. Tổng số điểm phần dự thi là tổng điểm của số câu trả lời đúng.

          - Các tiêu chí để đánh giá, xếp loại phần thi cá nhân được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

          + Số câu trả lời đúng nhiều nhất.

          + Thời gian hoàn thành phần thi ngắn nhất.

          + Tham gia cuộc thi sớm nhất.

          - Các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể: dựa vào tỷ lệ số người tham gia/tổng số người lao động của đơn vị; số lượng và chất lượng của bài thi.

- Phần thi không hợp lệ là phần thi sau khi trả lời trắc nghiệm không điền đầy đủ thông tin: Họ và tên, Số điện thoại, đơn vị làm việc (Phòng/Trung tâm) và phần thi nằm ngoài thời gian nhận bài của Ban tổ chức.

6. Thời gian cuộc thi:

          - Cuộc thi diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2021.

          - Tổ chức trao giải: dự kiến ngày 19/11/2021.

          Trân trọng!