Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ “Bảo trì, hiệu chỉnh thiết bị Chiller – HT HVAC, nhà ga hành khách T1 năm 2022”  tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với năng lực, dịch vụ:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh cho 3 chiller (Mã hiệu: 2 chiller CVHG780 và 1 chiller CVHE420) đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Thực hiện 4 đợt /12 tháng (1 đợt/quý). (Có phụ lục nội dung công việc kèm theo BCMS).

+ Cam kết có phần mềm chuyên dụng BAS, Tracer Summit để kiểm tra, hiệu chỉnh, cài đặt, lấy dữ liệu các thông số kỹ thuật từ các chiller hãng Trane.

+ Nhân lực tham gia bảo trì bảo dưỡng chiller: phải có các chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện, đào tạo của hãng Trane về Chiller ly tâm. (Cung cấp tối thiểu 5 chứng chỉ/chứng nhận cho 05 nhân lực kỹ thuật khác nhau)

+ Cung cấp số điện thoại hotline hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi chiller có sự cố.

+ Cung cấp hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng chiller cho: ít nhất 1 cảng hàng không tại Việt Nam và 3 đơn vị khác nhau.

+ Cung cấp ít nhất 5 kết quả (của các công trình khác nhau để tham khảo) phân tích mẫu dầu OIL00022 của chiller hãng Trane (của các công trình khác nhau để tham khảo) được thực hiện bởi phòng thí nghiệm được ủy quyền/chỉ định bởi hãng Trane.

+ Cam kết tiếp tục hỗ trợ khắc phục các lỗi thuộc nội dung bảo trì sau khi hoàn thành bảo trì đợt 4: 03 tháng.

1.2. Địa điểm và thời gian thực hiện:

1.2.1 Thời gian thực hiện  bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh:

- Thời gian thực hiện dự kiến cho 4 lần/12 tháng như sau:

+ Lần 1 dự kiến bắt đầu từ tháng  3/2022.

+ Lần 2 dự kiến bắt đầu từ tháng  6/2022.

+ Lần 3 dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2022.

+ Lần 4 dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2022.

Ghi chú: thời gian các đợt/lần bảo dưỡng có thể thay đổi +- 30 ngày tùy thuộc vào điều kiện dịch bệnh trên lãnh thổ Việt Nam

- Địa điểm thực hiện: nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

1.2.2 Địa điểm thực hiện: Khu vực nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

1.2.3 Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.3 Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: là giá trọn gói (đã bao gồm toàn bộ chi phí gồm vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị, tool phần mềm bản quyền BAS của hãng Trane, thuế GTGT và chi phí làm thẻ kiểm soát an ninh hàng không cho các đợt bảo trì, hiệu chỉnh).

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: Việt Nam đồng.

1.4 Bảo hành sau bảo dưỡng: Cam kết tiếp tục hỗ trợ khắc phục các lỗi thuộc nội dung bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh sau khi hoàn thành bảo trì đợt 4: 03 tháng.

1.5 Thanh toán:

- Phương thức thanh toán: thanh toán theo từng lần (3 tháng/lần), mỗi đợt trị giá 25% tổng giá trị hợp đồng, sau mỗi đợt nghiệm thu.

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

- Hồ sơ thanh toán từng đợt:

Hồ sơ thanh toán lần 1,2,3:

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành cho từng lần (3 tháng).

+ Báo cáo công tác bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh từng lần.

+ Hoá đơn GTGT cho từng lần (3 tháng).

+ Giấy đề nghị thanh toán cho từng lần (3 tháng).

Hồ sơ thanh toán lần 4:

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Báo cáo công tác bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh lần 4

+ Hoá đơn GTGT cho từng lần 4.

+ Giấy cam kết tiếp tục hỗ trợ khắc phục các lỗi thuộc nội dung bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh sau khi hoàn thành bảo trì lần 4.

+ Thanh lý hợp đồng.

+ Giấy đề nghị thanh toán cho lần 4.

1.6 Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi, nộp hồ sơ chào giá: Từ 14h00 ngày 23/2/2022 đến trước 14h00 ngày  01/3/2022  

2.2 Thời gian mở và đánh giá hồ sơ chào giá: 14h00 ngày  01/3/2022          

2.3 Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà cung cấp dịch vụ nộp trực tiếp/bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

2.4 Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Tên công ty: Cảng hàng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP.

Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – P. Hòa Thuận Tây – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.

Nơi nhận hồ sơ: Văn thư Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoặc Văn phòng Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng, Tầng 5 tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – P. Hòa Thuận Tây – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3614338. Fax: 0236.3614338

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP.

- Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236 3646298.

 - Người liên hệ: ông Lê Trung Kiên, điện thoại: 0983 303 881.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Nhà cung cấp không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam –CTCP.