THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

V/v:  Cung cấp Giấy vệ sinh tại Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi  gói thầu “Cung cấp Giấy vệ sinh tại Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”
  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: 
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: 

1.1 Yêu cầu kỹ thuật về giấy: 
- Vật liệu: Bột giấy nguyên sinh 100%, giấy trắng, mềm mại.
- Kích thước cuộn :
oĐường kính cuộn : 22cm
oĐường kính lõi : 7.6cm
oChiều rộng cuộn : 9cm
oChiều dài : 220m
- Trọng lượng : 0.7kg/ cuộn
- Số lượng: 21.350 cuộn ( Khi chào giá yêu cầu nhà thầu cung cấp 01 cuộn giấy mẫu )

1.2 Thời gian, địa điểm giao hàng:
-Thời gian giao hàng:   7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
-Địa điểm: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.  

1.3 Giá và đồng tiền chào giá:
-Giá:  Đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm ( toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng, và thuế VAT) 
-Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.4 Thanh toán: 
-Hình thức thanh toán: chuyển khoản
-Kế hoạch thanh toán: Thanh toán theo tháng 
-Biên bản nghiệm thu (Bản gốc).
-Hóa đơn giá trị gia tăng của bên B (Bản gốc).

1.5 Loại hợp đồng: Trọn gói

1.6 Hiệu lực hồ sơ chào giá: 
-Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.7 Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.
2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá: 
2.1 Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15h00, ngày 11/06/2019.
2.2 Phương thức gửi hồ sơ chào giá: 
-Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.
-Địa chỉ của bên mời chào giá:
+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. 
+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng. 
+ Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).
+ Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298
3. Thông tin liên hệ:
-Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. 
-Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).
-Điện thoại: 0236 3646298 
-Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng.
4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
-Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;
-Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.


TL. GIÁM ĐỐC 
GIÁM ĐỐC TT KHAI THÁC GA ĐN

(đã ký)