Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm:  Cung cấp hoá chất và xử lý nước cho 3 tháp giải nhiệt và 3 chiller - hệ thống HVAC - Nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng ”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ: Cung cấp hoá chất và xử lý nước cho 3 tháp giải nhiệt và 3 condensor của 3 chiller của hệ thống HVAC nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

a. Nội dung thực hiện:

- Cung cấp hoá chất chống đóng cáu cặn, ăn mòn, rong rêu và vi sinh vật hình thành trong 3 tháp giải nhiệt sử dụng trong 12 tháng (Châm bổ sung hóa chất hằng ngày và hằng tuần bằng hệ thống bơm hóa chất):

+ Hoá chất Green DX220 chống đóng cáu cặn, ăn mòn.

+ Hoá chất Green SX801 chống rong rêu và vi sinh vật (loại châm hằng tuần).

+ Hoá chất Green SX804 chống rong rêu và vi sinh vật (loại châm hằng ngày).

- Cung cấp hoá chất Green WX580 để thực hiện tẩy vi sinh và rêu nhớt cho 3 bình ngưng tụ (condensor) của 3 chiller.

- Lắp đặt hệ thống bơm hoá chất tự động cho tháp giải nhiệt bao gồm: các bơm định lượng, tủ điện điều khiển bơm hoá chất, giá đỡ để lắp các thiết bị, thùng chứa hoá chất, hệ thống xả đáy tự động; chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành...

- Dịch vụ kỹ thuật kèm theo sau bán hàng của nhà cung cấp dịch vụ:

+ Kiểm tra một số chỉ tiêu về nước cấp cho tháp, nước giải nhiệt, chỉ số hoạt động thiết bị phụ trợ: 01 tháng/lần.

+ Tự thực hiện lấy mẫu phân tích mẫu nước giải nhiệt: 01 tháng/lần.

+ Phối hợp chủ đầu tư lấy mẫu nước giải nhiệt phân tích tại các cơ quan phân tích/kiểm định Nhà nước có thẩm quyền: 03 tháng/lần (trước mỗi đợt nghiệm thu)

+ Báo cáo kết quả phân tích, xử lý nước giải nhiệt và đề xuất giải pháp tiếp theo: 01 tháng/lần.

b. Yêu cầu chung:

a) Cung cấp hoá chất xử lý nước cho 3 tháp giải nhiệt và 3 condensor của 3 chiller – HT HVAC trong thời gian 12 tháng theo số lượng và chủng loại như sau:

STT

Mô tả hàng hóa

Số lượng hoá chất cho

năm 2022 - 2023

kg

Can

I

Hoá chất chống cáu cặn, ăn mòn, rong rêu, vi sinh vật hình thành trong tháp giải nhiệt

 

 

1

Hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn.
 - Tên hóa chất: GREEN DX220
 - Nhà sản xuất: TETSUGEN VN
 - Công nghệ Nhật bản - Sản xuất tại Việt Nam

960

48

2

Hóa chất chống rong rêu và vi sinh vật 1. ( sử dụng hằng Tuần)
 - Tên hóa chất: GREEN SX801
 - Nhà sản xuất: TETSUGEN VN
 - Công nghệ Nhật bản - Sản xuất tại Việt Nam

400

20

3

Hóa chất chống rong rêu và vi sinh vật 2 ( sử dụng hằng ngày)
 - Tên hóa chất: GREEN SX840
 - Nhà sản xuất: TETSUGEN VN
 - Công nghệ Nhật bản - Sản xuất tại Việt Nam

1600

80

II

Hóa chất tẩy vi sinh và rêu nhớt trong condenser

 

 

1

Hóa chất tẩy vi sinh và rêu nhớt trong condenser
 - Tên hóa chất: GREEN WX580
 - Nhà sản xuất: TETSUGEN VN
 - Công nghệ Nhật bản - Sản xuất tại Việt Nam

160

8

III

Lắp đặt hệ thống bơm hoá chất tự động cho tháp giải nhiệt (Hệ thống bơm của nhà cung cấp cho mượn) để đảm bảo cho quá trình sử dụng các loại hóa chất trên

ĐVT

Số lượng

1

Bơm định lượng Pulsafeeder/tương đương

cái

3

2

Tủ điều khiển bơm hoá chất

cái

1

3

Giá đở Inox

cái

1

4

Thùng chứa hóa chất

cái

3

5

Hệ thống xả đáy tự động:

Van điện từ, van chặn, lọc Y,... 

Dây điều khiển.

Bộ

1

Ghi chú: cung cấp đầy đủ C/A, CO, CQ và SMQ cho từng loại hoá chất.

b) Lắp đặt  hệ thống bơm định lượng cho các hoá chất và các thiết bị đi kèm để đáp ứng việc sử dụng hoá chất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp hoá chất.

c) Cam kết duy trì chỉ số approach condensor ( bình ngưng tụ) của 3 chiller  luôn ≤ 40C trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

d) Tự xây dựng/thực hiện các biện pháp châm hoá chất xử lý nước cho 3 tháp giải nhiệt và 3 condensor của 3 chiller theo mùa nắng/mưa, theo điều kiện khai thác và hoạt động của HT HVAC nhưng đảm bảo đáp ứng các chỉ số nước sử dụng cho chiller theo hướng dẫn cơ bản hãng Trane như sau:

Các chỉ tiêu cần test

        Trane Basic guideline     

pH

7,5 – 8,5

Total Dissolved Solids (TDS)

< 1.500 ppm

Chlorides

< 100 ppm

Sulfates

< 35 ppm

Total Suspended Solids (TSS)

< 10 ppm

Total Hardness

< 400 ppm

Iron

< 1 ppm

e) Mỗi tháng 1 lần, đơn vị cung cấp hoá chất tự thực hiện lấy mẫu nước cấp/mẫu nước tháp giải nhiệt, kiểm tra một số chỉ tiêu cơ bản của nước cấp, nước tháp giải nhiệt. Kiểm tra màu nước của Tháp giải nhiệt, tình trạng rong rêu, đóng cáu cặn, toàn bộ hệ thống bơm hóa chất làm báo cáo chất lượng nước giải nhiệt hằng tháng trong đó có nêu: 1) Tình trạng nước 2) Nguyên nhân 3) Phương án khắc phục.

f) Đơn vị cung cấp hoá chất có trách nhiệm phối hợp với đại diện Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng lấy mẫu nước tháp giải nhiệt định kỳ trước mỗi đợt nghiệm thu (3 tháng) để phân tích các chỉ số về nước theo các chỉ tiêu cần test của Trane Basic guideline tại các cơ quan phân tích/kiểm định Nhà nước có thẩm quyền. Nếu có 1 đến 2 chỉ số trong Trane Basic guideline không đạt thì nhà cung cấp hoá chất phải giải trình nguyên nhân, lý do, đề ra các biện pháp kiểm soát, khắc phục.

1.2. Yêu cầu về hoá chất:

- Chất lượng hoá chất: mới 100%.

- Năm sản xuất: 2022 trở về sau và còn hạn sử dụng.

- Xuất xứ: Việt Nam.

- Hoá chất phải được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam cấp giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn (SMQ) theo quy định hiện hành (bản sao/photo).

- Hoá chất phải có chứng nhận phân tích (C/A), chứng nhận nguồn gốc (CO); chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà sản xuất (Bản gốc/bản sao/photo).

1.4 Địa điểm giao hoá chất và thực hiện công tác xử lý nước giải nhiệt cho hệ thống HVAC (toàn bộ hệ giải nhiệt): Tầng mái – nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

1.5. Giá đề nghị chào giá: là giá trọn gói (đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, phân tích/kiểm định, thuế GTGT, chi phí làm thẻ kiểm soát an ninh hàng không)

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: Việt Nam đồng.

1.6 Phương thức thanh toán và Hồ sơ thanh toán:

1.6.1 Phương thức thanh toán: chuyển khoản theo từng đợt (3 tháng/lần) theo khối lượng thực tế từng đợt cung cấp hóa chất theo điều kiện vận hành, khai thác hệ thống HVAC của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

1.6.1 Hồ sơ thanh toán từng đợt:

+ Biên bản xác nhận chỉ số approach của 3 bình ngưng tụ/3 chiller 40 (trừ trường hợp 1 trong các chiller có lỗi kỹ thuật khiến approach bình ngưng tụ tăng bất thường so với các chiller còn lại, có xác nhận của Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng).

+ Kết quả kiểm định/phân tích của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền về chỉ số nước sử dụng cho chiller/tháp giải nhiệt theo các chỉ tiêu của Trane basic guideline. Nếu có 1 đến 2 chỉ số kiểm định/phân tích theo các chỉ tiêu cần test của Trane Basic guideline không đạt thì nhà cung cấp hoá chất phải giải trình nguyên nhân, lý do, đề xuất các biện pháp kiểm soát, khắc phục.

+ Bản gốc/sao/photo các chứng nhận phân tích (C/A), CO, CQ, SMQ của từng loại hoá chất được sử dụng. (Có đóng dấu công ty/đơn vị/nhà cung cấp dịch vụ)

+ Báo cáo hằng tháng của nhà cung cấp hoá chất về kết quả  phân tích các chỉ số về chất lượng nước tháp giải nhiệt/chiller trong  đó có nêu: 1) Tình trạng nước 2) Nguyên nhân 3) Phương án khắc phục.

+ Biên bản nghiệm thu hóa chất trước khi sử dụng từng đợt (3 tháng): bản gốc.

+ Biên bản nghiệm thu cho từng đợt (3 tháng): bản gốc

+ Hoá đơn GTGT cho từng đợt (3 tháng) tương ứng với khối lượng nghiệm thu thực tế. (Bản gốc/hóa đơn điện tử)

+ Bảng xác định giá trị thanh toán từng đợt tương ứng với khối lượng nghiệm thu.

+ Giấy đề nghị thanh toán

1.7 Hiệu lực chào giá: 30 ngày (Kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá)

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu (nếu có).

1.8 Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.9 Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

1.10 Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp/công ty có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Nhà  cung cấp/công ty không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng  và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam –CTCP.

1.11 Thời hạn gởi hồ sơ chào giá: trước 14 giờ 00 ngày 27/6/2022

1.12 Phương thức gởi hồ sơ chào giá: Nhà cung cấp dịch vụ nộp trực tiếp/bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

1.13. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Tên công ty: Cảng hàng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP.

Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – P. Hòa Thuận Tây – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.

Nơi nhận hồ sơ: Văn thư Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoặc Văn phòng Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng, Tầng 5 tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – P. Hòa Thuận Tây – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3614338. Fax: 0236.3614338

1.14 Thông tin liên hệ:

+ Trung tâm Khai thác ga hàng không Đà Nẵng - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.  Điện thoại: 0236.3614338.

+ Người liên hệ: ông Lê Trung Kiên. Điện thoại: 0983.303.881.