Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm:“Cung cấp giấy vệ sinh Qúy IV năm 2022, Qúy I năm 2023 để phục vụ công tác vệ sinh toàn bộ nhà ga” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

- Vật liệu: Bột giấy nguyên sinh 100%, giấy trắng, mềm mại.

- Kích thước:

+ Đường kính cuộn: 22cm ÷ 24cm

+ Đường kính lõi: 7.6cm

+ Chiều rộng cuộn: 9cm

+ Chiều dài: ≥ 220m

         + Trọng lượng: 700g ± 20g/ cuộn

         + Định lượng: 17g ± 3g/m2

         + Giấy 2 lớp ép biên.

- Số lượng: 16.000 cuộn

1.2. Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:

             - Thời gian/ tiến độ:  Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

            - Địa điểm: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 

1.3. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: đề nghị nhà thầu báo giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế các loại, chi phí vận chuyển đến Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.4. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Kế hoạch thanh toán: Thanh toán theo tháng sau khi cung cấp đầy đủ trước ngày 08 hàng tháng như sau:

+ Biên bản nghiệm thu (Bản gốc).

+ Hóa đơn giá trị gia tăng của bên B (Bản gốc).

+ Giấy đề nghị thanh toán ( Bản gốc )

1.5. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

1.6. Hiệu lực hồ sơ chào giá:

Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.7. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 08h00 ngày 15/09/2022 đến 08h00 ngày 20/09/2022.

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ của bên mời chào giá:

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+ Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298

- Người liên hệ: Bà Lê Thị Thúy Hằng – Nhân Viên văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.