Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Mua, thay Băng tải băng chuyền hành lý BHS tại Cảng HKQT Đà Nẵng để đảm bảo phục vụ.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1 Yêu cầu mua sắm:

1.1.1. Quy mô, số lượng:

Cung cấp, lắp đặt, dán nối các băng tải băng chuyền hành lý BHS để đảm bảo phục vụ tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng, cụ thể như sau:

STT

TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ

Nhãn hiệu

ĐVT

Số
lượng

 
 

1

Băng tải cho đoạn băng chuyền BF11.21.1:
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 10/2 0+05 Black M2 AS FR;
 + Kích thước: 5725x1000 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

2

Băng tải cho đoạn băng chuyền BF11.21.3 :
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 10/2 0+05 Black M2 AS FR;
 + Kích thước: 5725x1000 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

3

Băng tải cho đoạn băng chuyền BF23.2.1 :
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 8/2 0+A20 black AS FR;
 + Kích thước: 4115x300 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

4

Băng tải cho đoạn băng chuyền BF23.2.3 :
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 10/2 0+05 Black M2 AS FR;
 + Kích thước: 8665x1000 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

5

Băng tải cho đoạn băng chuyền BF31.21.3 :
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 10/2 0+05 Black M2 AS FR;
 + Kích thước: 9413x1000 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

6

Băng tải cho đoạn băng chuyền BF33.1.2  :
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 10/2 0+A32 Black AS FR;
 + Kích thước: 24353x1000 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

7

Băng tải cho đoạn băng chuyền BT1.1   :
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 10/2 0+05 Black M2 AS FR;
 + Kích thước: 22000x1000 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

8

Băng tải cho đoạn băng chuyền BT1.5 :
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 10/2 0+A32 Black AS FR;
 + Kích thước: 3550x1000 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

9

Băng tải cho đoạn băng chuyền BC3.6 :
 + Nhãn hiệu: Ammeraal
 + Loại: Băng tải tiết kiệm năng lượng, kháng tĩnh điện và kháng cháy.
+ Mã sản phẩm Flexam EX 10/2 0+05 Black M2 AS FR;
 + Kích thước: 17800x1000 mm.

Ammeraal

sợi

1

 

10

Chi phí tháo dỡ, dán nối bằng máy hàn lưu hóa chuyên dụng và lắp đặt Băng tải tại Sân bay Đà Nẵng

Ammeraal

sợi

9

 

1.1.2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Yêu cầu về sản phẩm băng tải:

+ Có khả năng kháng cháy, kháng tĩnh điện

+ Loại băng tải tiết kiệm năng lượng, chuyên dùng cho băng chuyền hành lý hàng không.

+ Mới 100%

+ Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng

+ Có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ CO (bản sao, có bản gốc để đối chiếu)

+ Có giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp (bản sao, có bản gốc để đối chiếu.)

1.1.3 Yêu cầu về thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:

- Thời gian/ tiến độ:  07 ngày tính từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

1.1.4. Yêu cầu về thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Kế hoạch thanh toán: 

Bên A thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng sau khi bên B đã hoàn thành công việc và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu vật tư. (Bản gốc)

+ Biên bản nghiệm thu lắp đặt hoàn thành và đưa vào sử dụng (bản gốc)

+ Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ CO , chứng nhận chất lượng CQ (bản sao, có bản gốc để đối chiếu)

+ Giấy chứng nhận bảo hành. (Bản gốc)

+ Biên bản thanh lý hợp đồng. (Bản gốc)

+ Hóa đơn giá trị gia tăng của bên B (Bản gốc)

+ Đề nghị thanh toán (bản gốc)

1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá:  đề nghị đơn vị chào giá gồm chi phí vận chuyển giao hàng, lắp đặt, dán nối các băng tải, nghiệm thu tại Sân bay Đà Nẵng, thuế VAT và tất cả các loại phí khác.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.4. Hiệu lực hồ sơ chào giá:

- Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1 Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 09h00, ngày 24/12/2022.

2.2 Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Đơn vị chào giá nộp Hồ sơ chào giá trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ của bên mời chào giá:

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+ Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Cam kết bằng văn bản).