Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua vật tư tiêu hao cho máy dò chất nổ Rapiscan”

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu mua sắm:

1.1.1. Quy mô, số lượng:

Theo bảng tổng hợp, cụ thể như sau:

Stt

Mô tả vật tư

Part Number

Số lượng

ĐVT

01

Positive ion dopant, long life (Ống Dopan Ion +; Kích thước: 132mm x 9.5mm)

MP035087

01

chiếc

02

Negative ion dopant (Ống Dopan Ion -) Kích thước: 132mm x 9.65mm)

MP005810

01

chiếc

03

Multi-use sample traps (Teflon), 100 ct (Bẫy mẫu sạch – dùng khi lấy mẫu dạng hạt)

M0001964-100

08

hộp

04

Calibration traps, (Teflon) 100 ct (Bẫy mẫu hiệu chuẩn thiết bị - dạng lấy mẫu hạt)

M0001965-100

02

hộp

05

Verification traps, (Teflon) 100 ct (Bẫy xác minh hiệu chuẩn thiết bị - dạng lấy mẫu hạt)

M0001966-100

01

hộp

06

Dryer Material (Molecular Sieve) (Hạt hút ẩm thay thế định kỳ, dung tích 460cc)

MP035019

02

Lọ

07

Cotton Gloves 12 ct

(Găng tay Cotton)

MP075000

12

hộp

08

Membrane Kit 5 ct

(Bộ Membrane dùng để thay thế định kỳ)

PA005007

02

chiếc

09

In-line air filter element

Bộ lọc thay thế

MP101671

04

chiếc

10

Canned Air (Bình xịt khí nén – Air duster 400ml)

-

02

chiếc

1.1.2. Yêu cầu kỹ thuật:

Vật tư, thiết bị theo mục 2, đảm bảo

- Chất lượng: mới 100%;    Năm sản xuất: Từ năm 2021 trở về sau       

- Bảo hành 12 tháng

- Có giấy chứng nhận vật tư hợp chuẩn của nhà sản xuất (bản sao) cho các vật tư tiêu hao của máy dò chất nổ Rapiscan Hardened Mobile Trace (trừ mục 10)

- Có giấy tờ xác nhận xuất xứ của nhà sản xuất(bản sao) cho các vật tư tiêu hao của máy dò máy dò chất nổ Rapiscan Hardened Mobile Trace (trừ mục 10)

1.1.3 Yêu cầu về thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:

 + Thời gian/ tiến độ: chậm nhất 10 tuần ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

 + Địa điểm: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

1.1.4 Yêu cầu về thanh toán:

  • Hình thức thanh toán: chuyển khoản
  •  Kế hoạch thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán  100 % giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi bên B cung cấp đủ các chứng từ hợp lệ bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu vật tư, bàn giao (bản gốc)

+ Giấy chứng nhận hợp chuẩn do nhà sản xuất cấp trừ mục III.2.10

(Bản sao)

+ Hóa đơn giá trị gia tăng của bên B. (Bản gốc)

+ Giấy chứng nhận bảo hành. (Bản gốc)

+ Giấy đề nghị thanh toán. (Bản gốc)

+ Biên bản thanh lý hợp đồng. (Bản gốc)

1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí làm thẻ kiểm soát an ninh, bàn giao đưa vào sử dụng tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.4. Hiệu lực hồ sơ chào giá:

- Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15h00, ngày 29/9/2022.

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Đơn vị chào giá nộp Hồ sơ chào giá trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ của bên mời chào giá:

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+ Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298

- Người liên hệ khảo sát, cung cấp thông tin: Ông Trần Kiêm Hải – Số điện thoại 0934333390

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;

- Có cam kết không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.