Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Sửa chữa máng chute 1, chute 8 và máng trượt line 2 để nâng cao năng lực của sorter và hệ thống BHS”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ: Cụ thể trong Phụ lục đính kèm.

- Thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng:

+ Thời gian: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Địa điểm: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

- Giá và đồng tiền chào giá:

+ Giá: đề nghị Nhà cung cấp chào giá trọn gói bao gồm: thiết bị, vật tư thi công, nhân công lắp đặt, hướng dẫn vận hành, nghiệm thu bàn giao tại Cảng HKQT Đà Nẵng, thuế VAT.

+ Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

- Thanh toán:

+ Hình thức thanh toán: chuyển khoản

+ Kế hoạch thanh toán: 

* Đợt 1: Bên A sẽ tạm ứng cho bên B 20% giá trị hợp đồng cho bên B sau khi có công văn đề nghị tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

* Đợt 2: Bên A sẽ thanh toán đến 70% giá trị hợp đồng sau khi bên B nhập vật tư đến công trình và được nghiệm thu vật tư đầu vào.

* Đợt 3: Bên A thanh toán đến 100% giá trị quyết toán hợp đồng sau khi bên B đã hoàn thành công việc và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ như sau:

Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư. (Bản gốc)

Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (Bản gốc).

Biên bản xác nhận hoàn thành công tác đào tạo (Bản gốc).

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (bản gốc)

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ - CO (bản gốc hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu), Giấy chứng nhận chất lượng CQ (bản gốc bản gốc hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu) đối với thiết bị: Motor Nord

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ - CO (bản photo, có đóng dấu treo của đơn vị nhập khẩu trên CO), Giấy chứng nhận chất lượng (bản photo có đóng dấu treo của đơn vị nhập khẩu trên CO) đối với Dây băng tải. cảm biến.

Hóa đơn giá trị gia tăng của bên B (Bản gốc)

Giấy chứng nhận bảo hành. (Bản gốc)

Biên bản thanh lý hợp đồng. (Bản gốc)

Đề nghị thanh toán (bản gốc)

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

- Hiệu lực hồ sơ chào giá:

+ Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

+ Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu (bản gốc).

2. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp, phù hợp;

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Cam kết bằng văn bản).

3. Hình thức phát hành yêu cầu chào giá:

Thông báo mời chào giá được thông báo rộng rãi trên báo và website của ACV.

Các đơn vị quan tâm có thể nhận Yêu cầu chào giá bằng 2 hình thức sau:

- Truy cập vào website: https://www.vietnamairport.vn/ , vào tag “Kết nối doanh nghiệp”, mục “thông báo mời chào giá”.

- Nhận thông báo mời chào giá trực tiếp tại Phòng Văn thư (Tầng 1 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng). Điện thoại: (0236) 3539555 - Số fax: (0236) 3823 393

4. Thời hạn, địa điểm, hình thức gửi hồ sơ chào giá:

a. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: chậm nhất trước 10h00 ngày 24/08/2022.

        Trong thời gian này khuyến khích Nhà cung cấp vào khảo sát thực tế tại nhà ga hành khách T1 để nắm rõ và đầy đủ công việc của Hạng mục chào giá. Thời gian khảo sát: trong giờ hành chính. Người liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Đán, số điện thoại: 0914.000.246.

b. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

        Nhà cung cấp nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

c. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

  - Nơi nhận hồ sơ: Phòng Văn thư (Tầng 1 Tòa nhà ACV - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng). Gởi Ông Nguyễn Tiến Đán (0914.000.246) – Phòng Kỹ thuật công nghệ môi trường.

- Điện thoại: (0236) 3539555 - Số fax: (0236) 3823 393

Hồ sơ phải được dán kín, có niêm phong và trên bìa có ghi rõ: Hồ sơ chào giá, Hạng mục: Sửa chữa máng chute 1, chute 8 và máng trượt line 2 để nâng cao năng lực của sorter và hệ thống BHS.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

/uploads/danangairport/users/8bff9ed5c32c4bc36b31/documents/10.%20Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20m%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%20gi%C3%A1%20Chute.pdf