Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Thay thế 5 board nguồn UPS, acquy ngăn 2 UPS 160KVA phòng OCC – Cảng HKQT Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Hạng mục mua sắm:

Thay thế 5 board nguồn UPS, 38 acquy ngăn 2 UPS 160KVA phòng OCC – Cảng HKQT Đà Nẵng.

2. Quy mô mua sắm:

STT

Mã vật tư

Diễn giải

Xuất xứ

Số lượng

1

E960867T

Thay thế board nguồn UPS 160KVA

Board Power Supply 160KVA

Italia

4

2

S06974201

Thay thế board nguồn UPS 60KVA

Board Power Supply 60KVA

Italia

1

3

6GFM-80L

Acquy ngăn 2 UPS 160KVA phòng OCC

Malaysia

38

          Thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký.

- Địa điểm thực hiện: Phòng OCC - Nhà ga hành khách T1.

          - Bảo hành: 12 tháng (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành)

3. Yêu cầu mua sắm:

- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành.

- Chất lượng hàng hóa: mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở về sau.

- Tuổi thọ thiết kế của acquy tối thiểu 5 năm trong điều kiện nhiệt độ môi trường nơi lắp đặt là 300C.

- Giao hàng, lắp đặt, thay thế, chạy thử, hiệu chỉnh thông số, bảo hành tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Đối với vật tư nhập khẩu phải cung cấp kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng.

4. Giá và đồng tiền chào giá:

Đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, bao gồm vận chuyển, lắp đặt, thay thế, chạy thử và hiệu chỉnh thông số UPS tại Cảng HKQT Đà Nẵng và thuế VAT nếu có) theo biểu mẫu:

STT

Mã vật tư

Diễn giải

Xuất xứ

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

1

E960867T

Thay thế board nguồn UPS 160KVA

Board Power Supply 160KVA

Italia

4

 

 

2

S06974201

Thay thế board nguồn UPS 60KVA

Board Power Supply 60KVA

Italia

1

 

 

3

6GFM-80L

Acquy ngăn 2 UPS 160KVA phòng OCC

Malaysia

38

 

 

 

Tổng giá trị (bao gồm thuế GTGT)

 

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

5. Thanh toán:

        Phương thức thanh toán:

- Tạm ứng: Không

- Thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B 100% giá trị của hợp đồng trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và Bên B cung cấp cho bên A hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ. Chứng từ thanh toán bao gồm:

* Hồ sơ thanh toán:

+ Công văn đề nghị thanh toán (bản gốc)

+ Biên bản thanh lý hợp đồng (bản gốc)

+ Hoá đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành vào ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng (bản gốc)

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng (bản gốc) (bao gồm nội dung chạy thử)

+ Đối với vật tư nhập khẩu phải cung cấp kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng (bản gốc/sao).

+ Văn bản cam kết bảo hành của bên B (bản gốc).

        Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói

7. Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

8. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

9. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp, phù hợp;

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Cam kết bằng văn bản).

10. Thời hạn, phương thức, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

a. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 15h00 ngày 10/12/2021.

b. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

Nhà cung cấp nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

Địa chỉ của bên mời chào giá:

Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Kỹ thuật công nghệ môi trường (Tầng 4 toà nhà ACV - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298