Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ “Thay thế acquy UPS 30KVA tại nhà khách VIP - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với các thông tin cụ thể như sau:

- Bên mời chào giá: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Tên hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ “Thay thế acquy UPS 30KVA tại nhà khách VIP - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

- Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: từ 09h00 ngày 08/11/2021 đến 09h00 ngày 15/11/2021.

- Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: Chậm nhất vào 09h00 ngày 15/11/2021.

- Địa điểm liên hệ nhận Thông báo mời chào giá (miễn phí): Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng), Số điện thoại: 0236 3646298, email: khoavn119@gmail.com. Hoặc: Mr Khoa (0905142277).

(Các đơn vị có thể nhận Thông báo mời chào giá trực tiếp hoặc đăng ký nhận qua email: khoavn119@gmail.com).

Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.

Trân trọng./.