Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Thay thế acquy UPS 40KVA phòng AOCC- Cảng HKQT ĐN” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với công việc:

          - Cung cấp và thay thế acquy UPS 40KVA phòng AOCC- Cảng HKQT ĐN.

          - Chủng loại UPS: GTEC SR40T 

a. Quy mô:

STT

Tên vật tư, phụ tùng thay thế

Xuất xứ

ĐVT

SL

1

Acquy Vision loại 12V 100AH. Model 6FM100E-X

Việt Nam

Bình

40

b. Yêu cầu chung:

- Tuân thủ các quy định về thời gian, an toàn và các quy định khác của Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Các hạng mục công việc sẽ được thực hiện vào ban đêm, sau giờ bay, theo sự giám sát và yêu cầu của cán bộ kỹ thuật Cảng HKQT ĐN để đảm bảo không ảnh hưởng đến vận hành hệ thống và khai thác nhà ga. (Sẽ cụ thể kế hoạch thực hiện sau khi ký hợp đồng).

- Công việc bao gồm: vận chuyển, thay thế acquy, cân chỉnh điện áp nạp UPS theo yêu cầu của Cảng HKQT ĐN.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng.

1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá:  đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói đã bao gồm công việc vận chuyển, thay thế acquy, cân chỉnh điện áp nạp UPS, đã bao gồm VAT

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

Thanh toán 100% giá trị của Hợp đồng trong vòng 07 ngày sau khi nghiệm thu hoàn thành và Bên A nhận đầy đủ chứng từ thanh toán.

          * Giấy đề nghị thanh toán.

          * Hóa đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành: Bản gốc;

          * Biên bản nghiệm thu hoàn thành giữa hai bên;

          * Biên bản thanh lý Hợp đồng:  Bản gốc;

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

1.4. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.5. Hiệu lực hồ sơ chào giá:

        Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.6. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09h00, ngày 20/04/2022.             .

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

          + Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

          + Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

          + Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

          + Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp .

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.