Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Hợp tác kinh doanh tại nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng gói 2 tại 15 vị trí DV-02, DV-09, DV-28, DV-33, DV-36, DV-37, DV-38, DV-42, DV-43, DV-44, DV-47, DV-52, DV-53, DV-54, DV-62” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

  1. Vị trí, diện tích, mục đích kinh doanh, lợi ích tối thiểu, tỷ lệ phân chia khởi điểm, thời hạn hợp tác:

 

Stt

Mã vị trí cũ

 

 

Mã vị trí mới

Vị trí mặt bằng

Diện tích (m2)

Dịch vụ/ngành nghề kinh doanh

Lợi ích tối thiểu

Tỷ lệ phân chia tối thiểu theo doanh thu

Thời hạn hợp đồng

1

DV-02

 

 

3.59

 

 

Cách ly ga đi

 

17,44

 

Bách hóa tổng hợp

1.300.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 22.672.000 VNĐ/tháng

15%

03 năm

2

DV-09

 

 

1.5

 

Cách ly ga đến

 

 

10,78

 

Quầy đón khách và DV đón khách

1.270.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 13.690.600 VNĐ/tháng

15%

03 năm

3

DV-28

 

 

1.6

 

 

Cách ly

ga đến

 

 

10,74

 

Quầy đón khách và DV đón khách

1.270.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 13.639.800 VNĐ/tháng

15%

03 năm

 

4

DV-33

 

 

3.44

 

Cách ly ga đi

 

25,02

 

Ăn uống giải khát

980.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 24.519.600 VNĐ/tháng

20%

03 năm

 

5

DV-36

 

 

3.40

 

Cách ly ga đi

 

 

33,46

 

 

Bách hóa tổng hợp

975.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 32.623.500 VNĐ/tháng

15%

03 năm

 

6

DV-37

 

 

3.47

 

Cách ly ga đi

 

17

 

Vàng bạc, đá quý

1.240.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 21.080.000 VNĐ/tháng

15%

03 năm

 

7

DV-38

 

 

3.51

 

Cách ly ga đi

 

24

 

Bách hóa tổng hợp

1.090.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 26.160.000 VNĐ/tháng

15%

03 năm

 

8

DV-42

 

 

3.58

 

Cách ly ga đi

 

17,44

 

Bách hóa tổng hợp

1.018.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 17.753.920 VNĐ/tháng

15%

03 năm

 

9

DV-43

 

 

3.57

 

Cách ly ga đi

 

19,82

 

Ăn uống giải khát

870.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 17.243.400 VNĐ/tháng

20%

03 năm

 

10

DV-44

 

 

3.42

 

 

Cách ly ga đi

 

 

25,02

 

 

Bách hóa tổng hợp

1.018.000

VNĐ/m2/tháng

Tương đương 25.470.360 VNĐ/tháng

15%

03 năm

 

11

DV-47

 

 

3.8

 

Ngoài cách ly ga đi

 

 

19,25

 

Bách hóa tổng hợp

840.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 16.170.000 VNĐ/tháng

15%

03 năm

 

12

DV-52

 

3.14

Ngoài cách ly ga đi

Máy

Máy đóng gói hành lý

7.000.000 VNĐ/máy/tháng

 

20%

03 năm

 

13

DV-53

N3.11

Ngoài cách ly ga đi

Máy

Máy đóng gói hành lý

7.000.000 VNĐ/máy/tháng

 

20%

03 năm

 

14

DV-54

 

 

4.2

 

Cách ly ga đi

 

163,35

 

Phòng khách VIP

820.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 133.947.000 VNĐ/tháng

20%

03 năm

 

15

DV-62

 

 

N1.6

Sảnh công cộng ga đến

 

 

30,23

Ăn uống giải khát kết hợp DV ngân hàng

785.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 23.730.550 VNĐ/tháng

16%

03 năm

(Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, chi phí điện nước và các chi phí khác.)

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ 09:00 ngày 08/06/2023 đến 09:00 ngày 13/06/2023 (trong giờ hành chính.)

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất: 09:00 giờ ngày 19/06/2023 (trong giờ hành chính.)

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 03 (ba) năm kể từ ngày ký Hợp đồng.

5. Phí tham ga lựa chọn: 500.000 đồng/01 bộ HSMTG.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 19/06/2023 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.