Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Hợp tác kinh doanh tại nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng tại 14 vị trí DV-05, DV-06, DV-11, DV-13, DV-30, DV-40, DV-41, DV-46, DV-49, DV-61, KD-03, KD-06, KD-07, KD-08” lần 1/2023 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Vị trí, diện tích, mục đích kinh doanh, lợi ích tối thiểu, tỷ lệ phân chia khởi điểm, thời hạn hợp tác:

Stt

Mã vị trí

Vị trí mặt bằng

Diện tích (m2)

Dịch vụ/ngành nghề kinh doanh

Lợi ích tối thiểu

Tỷ lệ phân chia tối thiểu theo doanh thu

Thời hạn hợp đồng

1

DV-05

 

Cách ly ga đến

 

 

23

 

Quầy thông tin du lịch và thu đổi ngoại tệ

1.070.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 24.610.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

3 năm

2

DV-06

 

Cách ly ga đến

 

 

12

Quầy dịch vụ du lịch thu đổi ngoại tệ, sim cạc xe chở khách

1.070.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 12.840.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

3

DV-11

 

Cách ly ga đến

 

 

14

Quầy đón khách, bán sim cạc,  thu đổi ngoại tệ, dịch vụ KS & DL

1.070.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 14.980.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

4

DV-13

Khu vực công cộng  ga đến

 

20,25

 

Bách hóa tổng hợp

710.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 14.377.500 VNĐ/tháng

 

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

5

DV-30

Cách ly ga đi, cửa boarding 9-11

 

 

16,5

 

 

Bách hóa tổng hợp

940.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 15.510.000 VNĐ/tháng

 

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

6

DV-40

 

Cách ly ga đi

 

17,35

 

Bách hóa tổng hợp

1.170.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 20.299.500 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

7

DV-41

 

Cách ly ga đi

 

12,6

 

Bách hóa tổng hợp

1.018.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 12.826.800 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

8

DV-46

Ngoài cách ly ga đi

 

17,96

 

Bách hóa tổng hợp

740.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 13.290.400 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

9

DV-49

 

Ngoài cách ly ga đi

 

21,92

 

Bách hóa tổng

hợp

740.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 16.220.800 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

10

DV-61

 

Cách ly ga đi

 

25,53

 

Bách hóa tổng hợp

975.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 24.891.750 VNĐ/tháng

 

Không thấp hơn 16%

03 năm

 

11

KD-03

 

Ngoài cách ly ga đến

 

59,73

 

Ăn uống giải khát

640.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 38.227.200 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 17%

 

03 năm

12

KD-06

 

Ngoài cách ly ga đi

 

330,46

 

Ăn uống giải khát

640.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 211.494.400 VNĐ/tháng

 

Không thấp hơn 18%

03 năm

 

13

KD-07

 

Cách ly ga đi

 

132,75

 

Bách hóa tổng hợp

940.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 124.785.000 Không thấp hơn VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

14

KD-08

 

Cách ly ga đi

 

132,75

 

Bách hóa tổng hợp

940.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 124.785.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

(Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, chi phí điện nước và các chi phí khác.)

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ 08:00 ngày 16/05/2023 đến 08:00 ngày 19/5/2023.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất: 09:00 giờ ngày 26/05/2023.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 03 (ba) năm kể từ ngày ký Hợp đồng.

5. Phí tham ga lựa chọn: 500.000 đồng/01 bộ HSMTG.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 26/05/2023 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.