Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Hợp tác kinh doanh tại nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng tại 3 vị trí DV-03, DV-12.2, DV-18” lần 2/2022 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Vị trí, diện tích, mục đích kinh doanh, lợi ích tối thiểu, tỷ lệ phân chia khởi điểm, thời hạn hợp tác:

Stt

Ký hiệu vị trí

Vị trí mặt bằng

Diện tích (m2)

Mục đích kinh doanh

Lợi ích tối thiểu

Tỷ lệ phân chia khởi điểm theo doanh thu

Thời hạn hợp tác

1

DV-03

 

Ngoài cách ly ga đi

 

     

92,15

 

Ăn uống giải khát

632.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 58.238.800 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 16%

03 năm

2

DV-12.2

 

Ngoài cách ly ga đi

 

     

165,24

 

Ăn uống giải khát

632.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 104.431.680 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 16%

03 năm

3

DV-18

 

Cách ly ga đến

 

 

9

 

Quầy đón khách

1.050.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 9.450.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

03 năm

 

Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí điện, nước…

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : 08:00 ngày 09/09/2022.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 09:00 giờ ngày 16/09/2022.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 03 (ba) năm kể từ ngày ký Hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 16/09/2022 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.