Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Thuê mặt bằng kinh doanh tại nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng tại vị trí KD-11, tháng 10/2021.”

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và mua hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Thông tin về vị trí mặt bằng:

Stt

Ký hiệu vị trí

Vị trí mặt bằng

Diện tích (m2)

Mục đích kinh doanh

1

KD-11

Góc trái trong cùng khu vực cách ly ga đi

222,5

Ăn uống giải khát

 

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : 08:00 ngày 27/10/2021.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 09:00 giờ ngày 05/11/2021.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 03 (ba) năm kể từ ngày ký Hợp đồng,

Tất cả các hồ sơ tham gia lựa chọn phải kèm theo một bảo đảm tham gia lựa chọn trị giá 32.650.000 đồng/lượt tham gia (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng) và phải được chuyển đến Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trước thời hạn nộp hồ sơ đề xuất.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 05/11/2021 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.