Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Thuê vị trí/mặt bằng quảng cáo cho 03 hạng mục, lần 5/2022 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Các hạng mục cho thuê quảng cáo và giá khởi điểm:

Stt

Hạng mục cho thuê quảng cáo

Vị trí

Mã hiệu

Số lượng

Diện tích (m2/vị trí)

Loại hình quảng cáo

Giá khởi điểm (chưa bao gồm VAT và các chi phí khác có liên quan)

Ghi chú

01

Hạng mục 1 “Cho thuê vị trí đặt standee quảng cáo tại khu vực check in ga đi nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Quầy vé Vietnam Airlines khu vực check in ga đi

 

STD

 

02

 

1,44

 

Standee

3.000.000 VNĐ/chiếc/tháng

Tương đương

6.000.000 VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

02

Hạng mục 2 “Cho thuê vị trí quảng cáo GK14 tại khu vực công cộng mặt trước ga đến của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực công cộng mặt trước ga đến

GK14

01

4,93

Màn hình led

1.050.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

5.176.500 VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

03

Hạng mục 3 “Cho thuê vị trí quảng cáo 3GH5 tại khu vực công cộng ga đi- khu check in của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực công cộng ga đi-khu check in

3GH5

01

36

Màn hình led

2.010.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

72.360.000

Đính kèm sơ đồ vị trí

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : 09:00 giờ ngày 09/9/2022.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 09:00 giờ ngày 16/9/2022.

4. Phí tham gia lựa chọn: 500.000 đồng/01 bộ Hồ sơ mời tham gia (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 03 (ba) năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thời gian hiệu lực được tính kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo.

Thời gian nghiệm thu hoàn thành lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo: theo thực thế nhưng tối đa không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 16/9/2022 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.