Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Thuê vị trí/mặt bằng quảng cáo cho 04 hạng mục, lần 1/2022 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Các hạng mục cho thuê quảng cáo và giá khởi điểm:

Stt

Hạng mục cho thuê quảng cáo

Vị trí

Mã hiệu

Số lượng

Diện tích (m2/vị trí)

Loại hình quảng cáo

Giá khởi điểm (chưa bao gồm VAT và các chi phí khác có liên quan)

Ghi chú

01

Hạng mục 1“Cho thuê vị trí quảng cáo GL7,GL8,GL9, GL13,GL15,GL19,GL20,GL21 khu vực mặt trước ga đến T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực

mặt trước ga đến

GL7,

GL8,

GL9,

GL13,

GL15,

GL19,

GL20,

GL21

08

2mx1,2m

X 4mặt

=9,6m2

Màn hình led

1.050.000 VNĐ/m2/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

Tương đương

80.640.000 VNĐ/tháng

02

Hạng mục 2“Cho thuê vị trí quảng cáo P9107,P8911,P7815,P6719,

P5623,P4526 khu vực chân cầu vượt nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực chân cầu vượt

P9107,

P8911,

P7815,

P6719,

P5623,

P4526

06

1,4mx2,4m

x 2 mặt

=6,72m2

Hộp đèn

676.000 VNĐ/m2/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

 

 

 

Tương đương

27.256.320 VNĐ/tháng

03

Hạng mục 3 “Cho thuê vị trí quảng cáo 3AD3, 3AD8 tại khu vực cách ly ga đi của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đi

3AD3,

3AD8

02

6m x 2,5m

x 2 mặt = 30m2

Hộp

đèn

1.500.000 VNĐ/m2/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

Tương đương

90.000.000 

VNĐ/tháng

04

Hạng mục 4 “Cho thuê vị trí quảng cáo 2D23 tầng 2, lối vào nhận hành lý khu vực cách ly ga đến của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đến

2D23

01

3,3mx1,4m

=4,62m2

Hộp đèn

1.875.000

VNĐ/m2/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

Tương đương

8.662.500

VNĐ/tháng

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : 09:00 giờ ngày 07/3/2022.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 09:00 giờ ngày 17/3/2022.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: không quá 03 (ba) năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian hiệu lực được tính kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo.

Thời gian nghiệm thu hoàn thành lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo: theo thực thế nhưng tối đa không quá 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 17/3/2022 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.