Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Thuê vị trí/mặt bằng quảng cáo cho 10 hạng mục, lần 2/2022 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Các hạng mục cho thuê quảng cáo và giá khởi điểm:

Stt

Hạng mục cho thuê quảng cáo

Vị trí

Mã hiệu

Số lượng

Diện tích (m2/vị trí)

Loại hình quảng cáo

Giá khởi điểm (chưa bao gồm VAT và các chi phí khác có liên quan)

Ghi chú

01

Hạng mục 1“Cho thuê vị trí quảng cáo PCA3 trên cửa kiểm tra an ninh soi chiếu khu vực check in ga đi T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực

Check in ga đi

PCA3

01

8,4mx3,0m

=25,2 m2

Màn hình led

2.010.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

50.652.000

VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

02

Hạng mục 2“Cho thuê vị trí quảng cáo BL2 khu vực check in ga đi T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực

Check in ga đi

BL2

01

13,8mx0,8m

=11,04m2

Dán decal

2.000.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

22.080.000 VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

 

 

 

03

Hạng mục 3 “Cho thuê vị trí quảng cáo 3AD3 tại khu vực cách ly ga đi của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đi

3AD3,

 

01

6m x 2,5m

x 2 mặt = 30m2

Hộp

đèn

1.500.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

45.000.000 

VNĐ/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

04

Hạng mục 4 “Cho thuê vị trí quảng cáo 3AD8 tại khu vực cách ly ga đi của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đi

3AD8

01

6m x 2,5m

x 2 mặt = 30m2

Hộp

đèn

1.500.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

45.000.000 

VNĐ/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

05

Hạng mục 5 “Cho thuê vị trí quảng cáo GEF5 tại khu vực cách ly ga đến của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đến

GEF5

01

4m x 2m =8m2

Hộp

đèn

1.875.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

15.000.000 

VNĐ/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

06

Hạng mục 6 “Cho thuê vị trí quảng cáo GEF22 tại khu vực cách ly ga đến của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đến

GEF22

01

4m x 2m =8m2

Hộp

đèn

1.875.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

15.000.000 

VNĐ/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

07

Hạng mục 7 “Cho thuê vị trí quảng cáo GF221 tại khu vực cách ly ga đến của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đến

GF221

01

2,4m x 1,4m =3,36m2

Hộp

đèn

1.875.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

6.300.000 

VNĐ/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

08

Hạng mục 8 “Cho thuê vị trí quảng cáo DBC10 tại khu vực hạn chế ga đến-băng chuyền hành lý của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực hạn chế-băng chuyền hành lý đến

DBC10

01

4m x 1,5m x 2 mặt =12m2

Hộp

đèn

2.371.528 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

28.458.336

VNĐ/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

09

Hạng mục 9 “Cho thuê vị trí quảng cáo IBC4 tại khu vực hạn chế ga đến-băng chuyền hành lý của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Khu vực hạn chế-băng chuyền hành lý đến

IBC4

01

4m x 1,5m x 2 mặt =12m2

Hộp

đèn

2.371.528 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

28.458.336

VNĐ/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

10

Hạng mục 10 “Cho thuê vị trí quảng cáo PAT6 tại khu vực bãi đỗ xe ô tô- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Bãi đỗ xe ô tô

PAT6

01

12m x 5m x 3 mặt =180m2

Bạt ngoài trời đèn chiếu hắt

280.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

50.400.000

VNĐ/tháng

(Đính kèm sơ đồ vị trí

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : 09:00 giờ ngày 26/4/2022.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 09:00 giờ ngày 06/5/2022.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: không quá 03 (ba) năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian hiệu lực được tính kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo.

         Thời gian nghiệm thu hoàn thành lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo: theo thực thế nhưng tối đa không quá 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

        Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 06/5/2022 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.