Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP hiện đang phát hành E-HSMT gói thầu: “Cung cấp thiết bị” thuộc dự án: “Đầu tư hệ thống iCUTE thay thế hệ thống CUTE tại nhà ga” trên Hệ thống Đấu thầu quốc gia. Thông tin cụ thể như sau:

Tên Chủ đầu tư đăng thông báo mời thầu: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng-Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

Nội dung đăng thông báo mời thầu:

  • Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị.
  • Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng HK Việt Nam.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/qua mạng.
  • Số TBMT: 20220647639. Thời điểm đăng tải: 09h08 ngày 28/06/2022.
  • Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 08/07/2022.
  • Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
  • Dự toán gói thầu: 3.969.955.000 VND.

- Các Nhà thầu có nhu cầu tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.