Thực hiện chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống Covid – 19. Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chủ động đề xuất với Ban chỉ đạo Phòng chống Covid – 19 Thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 1238 cán bộ nhân viên trực tiếp phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid – 19 Thành phố Đà Nẵng thống nhất tiến hành xét nghiệm Covid -19 cho CBNV Cảng vào lúc 7h30’ – 11h00, ngày 07/02/2021, tại Sảnh trước nhà ga Quốc tế.

Lấy mẫu xét nghiệm

Việc xét nghiệm được tiến hành đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện đầy đủ, không làm gián đoạn hoạt động khai thác của Cảng.

Tất cả cán bộ nhân viên đi lấy mẫu xét nghiệm chấp hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y Tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế.

Thực hiện tốt 5K

Kết quả 1238 mẫu xét nghiệm theo phương pháp gộp 5 mẫu đều có kết quả âm tính với virut SARS - COV – 2. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Đà Nẵng tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực Sân bay, mua sắm và cấp phát cho CBNV khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ đảm bảo an toàn phòng chống dịch.