Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ giữa cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) và các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương (dự án Arise+), thông qua Phòng Khoa học công nghệ môi trường Cục hàng không Việt Nam, EASA đã hỗ trợ Cảng HKQT Đà Nẵng xây dựng hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Mục tiêu chung của EMS là thiết lập một khuôn khổ cho Lãnh đạo đơn vị xác định các khía cạnh và tác động môi trường có liên quan đến hoạt động của sân bay. Mục tiêu cụ thể của EMS là cải thiện công tác quản lý vận hành sân bay, giảm tiêu thụ tài nguyên và vận hành hiệu quả để ngăn ngừa/giảm thiểu ô nhiễm, rủi ro biến đổi khí hậu, tác động môi trường tiềm ẩn của những rủi ro này cũng như các cơ chế giám sát và đánh giá chúng. Đánh giá nội bộ là một công cụ quan trọng giúp đơn vị đánh giá chính xác hiệu quả của EMS, xác định những điểm mạnh và điểm yếu của EMS có phương án cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Đồng thời đánh giá nội bộ còn giúp tăng tính minh bạch và độ tin cậy của EMS.

Đánh giá nội bộ thử nghiệm tại Cảng HKQT Đà Nẵng

Tiếp nối các hoạt động hợp tác từ năm 2022, trong các ngày 20.02.2023 đến ngày 24.02.2023, EASA đã tổ chức khóa đào tạo Đánh giá nội bộ cho EMS tại Cảng HKQT Đà Nẵng. Chuyên gia có kinh nghiệm về triển khai EMS tại các sân bay trong khu vực ASEAN của EASA đã đến Cảng HKQT Đà Nẵng để hỗ trợ và hướng dẫn về thủ tục đánh giá nội bộ; cũng như tổ chức một loạt các bài tập mô phỏng về kiểm toán môi trường nội bộ cơ bản cho sân bay. Nhân sự tham gia khóa đào tạo bao gồm đại diện lãnh đạo của Cảng HKQT Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng, cũng như các nhân viên sẽ tham gia vào quá trình đánh giá nội bộ sau này của hai đơn vị.

 

Cuộc họp với các lãnh đạo của DIA và AHT về kế hoạch triển khai các bước tiếp theo.

 

Việc đào tạo đánh giá nội bộ cho hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 giúp học viên có kiến thức về cách tiến hành đánh giá trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Cung cấp sự linh hoạt để vẫn đạt được các mục tiêu đánh giá trong bối cảnh đại dịch hoặc hạn chế đi lại. Đây là khâu quan trọng giúp đơn vị kiểm tra thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường tại Cảng HKQT Đà Nẵng.