Thực hiện kế hoạch số 295-KH/ĐU ngày 15/3/2021 của Đảng uỷ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về “học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025”, vào ngày 14/4/2021 Đảng uỷ Cảng HKQT Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, hơn 300 đảng viên thuộc Đảng bộ Cảng HKQT Đà Nẵng đã được nghe báo cáo viên (PGS, TS Lê Văn Đính – PGĐ Học viện chính trị khu vực III) trình bày những dấu ấn nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII của Đảng; những điểm mới nổi bật trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những điểm mới về công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng uỷ Cảng HKQT Đà Nẵng cùng các cấp uỷ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, bám sát với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng HKQT Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.