Thực hiện kế hoạch số 331-KH/ĐU ngày 09/3/2022 của Đảng uỷ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, vào ngày 24/3/2022 Đảng uỷ Cảng HKQT Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XIII của Đảng.

Tại hội nghị, hơn 300 đảng viên thuộc Đảng bộ Cảng HKQT Đà Nẵng đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Văn Hào – Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng khoa xây dựng đảng, học viện chính trị khu vực III - trình bày những nội dung chính trong kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 01/11/2021 về những điều đảng viên không được làm và một số nội dung khác của Hội nghị Ban chấp hành trung ương 4 Khoá XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi tham dự hội nghị học tập, tất cả đảng viên được triển khai viết thu hoạch về những nội dung đã được quán triệt. Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những điểm mới trong quy định của Đảng, qua đó tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, thực hiện mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Trước đó, vào sáng sáng 18/3/2022 và chiều ngày 22/3/2022, các đồng chí đảng uỷ viên BCH Đảng bộ, Ban giám đốc, Bí thư Đoàn thanh niên Cảng đã tham dự Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ XIII của Đảng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; những nội dung chính trong kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 01/11/2021 về những điều đảng viên không được làm và một số nội dung khác của Hội nghị Ban chấp hành trung ương 4 Khoá XIII của Đảng do Đảng uỷ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến

Văn phòng Đảng Đoàn - Cảng HKQT Đà Nẵng.