Nhằm mục đích cung cấp cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở vừa được trúng cử trong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, những vấn đề cơ bản nhất về công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; về chức năng nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của tổ chức ở cơ sở; về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; đồng thời cập nhật hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở trên một số lĩnh vực quan trọng trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhất là trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên …

Vào ngày 22,23/11/2022, Đảng ủy Cảng HKQT Đà Nẵng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 63 đồng chí Bí thư, phó bí thư Chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở nội dung 6 chuyên đề trọng tâm trong cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và xuất bản vào tháng 4 năm 2022. Nội dung cuốn tài liệu được bổ sung, cập nhật văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng…

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, lớp học đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Học viên tham gia được Trung tâm thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội trực thuộc Ban tuyên giáo thành uỷ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Với những kiến thức được tiếp nhận, Đảng uỷ Cảng HKQT Đà Nẵng mong rằng các học viên cũng là Bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ sẽ nắm vững thêm nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại tổ chức cơ sở Đảng ở đơn vị mình; phát huy cao nhất khả năng, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở đảng bộ, chi bộ cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Đồng chí Tô Ngọc Hải – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng phát biểu khai mạc lớp học
Quang cảnh lớp học
Đại diện lãnh đạo Trung tâm thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho học viên
Đồng chí Tô Ngọc Hải – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho học viên

Văn phòng Đảng Đoàn - Cảng HKQT Đà Nẵng.