UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Nội dung văn bản quy định rõ việc giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày, số lần và tần suất lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp đang bị áp dụng biện pháp y tế. Nội dung cụ thể như sau:

1. Áp dụng giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày (trừ trường hợp khác theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế); Lấy mẫu xét nghiệm 04 lần vào các ngày thứ 1, thứ 4, thứ 7, thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi địa phương có dịch; tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào các ngày thứ 7, thứ 14 kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung đối với các trường hợp bao gồm:

- Các trường hợp được xác định là F1;

- Người nhập cảnh từ nước ngoài (bao gồm cả người nhập cảnh trái phép);

-  Người từng đến, về từ các ổ dịch (thôn, xóm, đội/ tổ dân phố/ ấp/khóm/đơn vị… có ghi nhận ca bệnh COVID-19) trong vòng 28 ngày tính từ ngày ca bệnh cuối cùng của ổ dịch được ghi nhận;

- Người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương/khu vực đang phong tỏa trên cả nước;

- Người từng đến, về từ các địa phương/khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao trên cả nước theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Một trong những khách sạn được chọn làm địa điểm cách ly tập trung có trả phí của TP Đà Nẵng

2. Thực hiện cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày từ ngày rời khỏi địa phương hoặc ngày tiếp xúc, nghi ngờ tiếp xúc và xét nghiệm 04 lần vào các ngày thứ 1, thứ 4, thứ 7, thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc hoặc ngày rời khỏi địa phương đối với các trường hợp:

a) Người từng đến, về từ các xã, phường trên cả nước có ghi nhận trường hợp mắc do lây lan tại cộng đồng trong vòng 14 ngày tính từ ngày ca bệnh cuối cùng được ghi nhận (trừ các đối tượng phải cách ly y tế tập trung).

b) Người được xác định là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao:

- Người từng đi qua các địa điểm trong khoảng thời gian Bộ Y tế thông báo khẩn (nhưng không phải là trường hợp F1 và không nằm trong vùng phong tỏa, giãn cách);

- Người có tiếp xúc trong vòng 02 mét với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong khoảng thời gian từ 03 ngày đến 05 ngày trước khi khởi phát của ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ (nếu là người lành mang trùng thì ngày khởi phát được tính là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2);

- Người đi trên cùng máy bay, tàu hoả, xe khách… nhưng không ngồi cùng hàng và trước sau hai hàng ghế với ca bệnh;

- Người có đến khu vực, địa điểm liên quan đến ca bệnh trong khoảng thời gian có ca bệnh hiện diện nhưng không tiếp xúc trong vòng 2 mét hoặc không rõ quá trình tiếp xúc với ca bệnh.

3. Đối với các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (F2): Cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc gần (F1). Nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 như đối với F1. Nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì trường hợp F2 được kết thúc việc cách ly và tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với trường hợp F1, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm PCR.

UBND thành phố cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công an thành phố và các cơ quan  tổ chức triển khai thực hiện các quy định về giảm thời gian cách ly, xác nhận hoàn thành cách ly đối với những trường hợp đã thực hiện cách ly y tế đủ hoặc hơn 14 ngày. Đối với những trường hợp đã thực hiện cách ly hơn 14 ngày mà ngày lấy mẫu gần nhất đã quá 48 giờ thì thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hoàn thành cách ly y tế. Bắt đầu áp dụng từ ngày ban hành Công văn này.