Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: cung cấp dịch vụ: “Sửa chữa hệ thống điện dự phòng thiết bị trung tâm UPS” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

Thực hiện giải pháp bổ sung bộ chuyển đổi STS (tủ phân phối và cáp đi kèm) để backup một phụ trợ cho hai UPS tổng 160KVA và 60kVA.

a. Khối lượng:

STT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

1

- Tescom STS ( Turkey )

STS 300 – 400 Series

Model : STS4150. Xuất xứ : Turkey

- Tủ phân phối STS DB (

- Dây chống cháy Cadivi CV/FR 50

Bộ

01

b. Yêu cầu kỹ thuật:

- STS:

+ Static Transfer Switches: Model : STS4150, 150A/4P. Capacity : 150A

+ Capacity: 150A/pha. Voltage/ Frequency : 400V/230V, 3 phase +N, 50Hz

+ Size & weight: 1500x680x540, 190 Kg. Standards: EN 62310-1, EN 62310-2. + Communication: RS232 standard, RS485 optional

+ Transfer time:    < 4 msn for synchronous sources ; 

                              < 10 msn for non-synchronous sources

+ Giấy chứng nhận: CO, CQ bản sao y công chứng.

- Tủ phân phối STS DB (theo bản vẽ)

- Cáp kết nối STS, UPS, Tủ LM24: (Theo bản vẽ)

+ Dây chống cháy Cadivi CV/FR 50

c. Yêu cầu chung:

+ Thời gian bảo hành:  12 tháng từ ngày nghiệm thu lắp đặt.

+ Vật tư mới 100%

+ Thời gian giao hàng và lắp đặt nghiệm thu: 10-12 tuần kể từ khi ký kết hợp đồng. Địa điểm: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

+ Nhà thầu phải đưa ra phương án thi công, lắp đặt STS đảm bảo quá trình thực hiện không ảnh hưởng đến công tác phục vụ hành khách tại nhà ga T1.

1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá:  đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi lắp đặt thiết bị, nghiệm thu, bàn giao, và thanh lý hợp đồng, trên cơ sở bên B xuất trình các chứng từ sau:

+ Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào: Bản gốc;

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng: bản gốc;

+ Hóa đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành: Bản gốc;

+ Biên bản thanh lý Hợp đồng: Bản gốc;

+ Bảng quyết toán khối lượng, giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng: Bản gốc;

+ Giấy bảo hành: Bản gốc;

+ Giấy chứng nhận: CO, CQ bản sao y công chứng

1.4. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.5. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.6. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15h00, ngày 20/06/2019.

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

 + Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Vinh, chánh văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

                                                                                                                                        TL. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TT KHAI THÁC GA ĐN

                                                                                                                                                 (Đã ký)