Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm : Dự án sửa chữa Hệ thống MiCom giám sát bảo vệ quá dòng, ngắt mạch tủ trung thế 22KV, tại Cảng HKQT Đà nẵng.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu chi tiết yêu cầu, hoàn thành và gửi Hồ sơ chào giá (HSCG) gồm : Thư chào giá, các văn bản diễn giải, cam kết và chứng minh, tài liệu giấy tờ theo đúng các nội dung yêu cầu sau đây :

1. Yêu cầu về HSCG :

1.1. Tên dịch vụ cung cấp : Dự án sửa chữa Hệ thống MiCom giám sát bảo vệ quá dòng, ngắt mạch tủ trung thế 22KV, tại Cảng HKQT Đà nẵng.

1.2. Qui mô :

- Mua mới thay thế 18 thiết bị MiCom P121

- Mua mới dự phòng 03 thiết bị MiCom P121

- Kiểm tra, thí nghiệm điện, hiệu chuẩn 18 thiết bị MiCom P121

- Lắp đặt và hoàn thiện hoạt động cho toàn bộ 18 thiết bị MiCom P121 vào tủ trung thế 22KV. 

1.3. Yêu cầu về tư cách pháp nhân và tính pháp lý của HSCG :

- Nhà thầu có đăng ký doanh nghiệp/Đăng ký hoạt động theo qui định của pháp luật phù hợp với nội dung chào giá dịch vụ cung ứng, cụ thể : Cung cấp vật tư, Thí nghiệm điện, thí nghiệm bảo trì hệ thống điện tương ứng.

- Nhà thầu phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với thiết bị vật tư cung cấp theo yêu cầu của dự án này (bản gốc).

- Nhà thầu cam kết đang không có tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam – CTCP.

- Tuyên bố và cam kết đáp ứng, bản chào giá là bản gốc, phải được người đại diện tư cách pháp nhân của nhà thầu ký, đóng dấu. Hoặc người ký phải có giấy ủy quyền theo quy của luật pháp.

- Các tài liệu bằng chứng gửi kèm trong HSCG phải có giá trị/giá trị pháp lý và làm cơ sở cho đánh giá HSCG.

1.4. Yêu cầu về kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật :

- Thực hiện các nội dung cụ thể theo : Phụ lục 01 “Bảng chi tiết công việc sữa chữa Hệ thống MiCom giám sát bảo vệ quá dòng, ngắt mạch tủ trung thế 22KV tại Cảng HKQT Đà nẵng”

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị cung cấp : Theo Phụ lục 02 Yêu cầu kỹ thuật và dịch vụ hệ thống MiCom giám sát bảo vệ quá dòng, ngắt mạch tủ trung thế 22 KV tại Cảng HKQT Đà nẵng.

1.5. Yêu cầu về dịch vụ :

1.5.1. Thời gian thực hiện HĐ : 14 tuần kể từ ngày HĐ có hiệu lực.

1.5.2. Địa điểm thực hiện : Tại Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng, địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà nẵng, P.Hòa Thuận Tây, Q.Thanh Khê, TP. Đà nẵng.

1.6. Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm :

- Cam kết có đầy đủ năng lực kinh tế, kỹ thuật và kinh nghiệm để đảm bảo thực hiện hợp đồng qui mô tương tự : Cung cấp bản sao công chứng hoặc xác nhận sao y của ít nhất 05 hợp đồng đã hoàn thành về lĩnh vực cung cấp thiết bị, thực hiện thí nghiệm, bảo trì các Hệ thống bảo vệ điện trung thế trong 3 năm gần đây. Trong sso có ít nhất 01 hợp đồng cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm tủ bảng điện, rơ le bảo vệ hệ thống điện ở cấp điện áp ≥ 22KV có giá trị tối thiểu 500 triệu VND. 

- Đảm bảo có đầy đủ các phương tiện, công cụ, dụng cụ theo qui định trong công tác lắp đặt và hoàn thiện Hệ thống.

- Cam kết đề xuất kế hoạch đảm bảo An toàn trong quá trình tổ chức thực hiện cung cấp và lắp đặt.

1.7. Yêu cầu về giá và chào giá :

- Giá và đồng tiền thanh toán là VNĐ (Đồng tiền Việt nam).

- Nội dung chào giá theo : Phụ lục 03 Bảng tính chi tiết dự toán kinh phí dự án : Sửa chữa Hệ thống MiCom giám sát bảo vệ quá dòng, ngắt mạch tủ trung thế 22 KV tại Cảng HKQT Đa nẵng”.

- Giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm giá, các khoản thuế, lệ phí.

1.8. Các nội dung khác :

1.8.1 Hình thức hợp đồng : Trọn gói

1.8.2. Thanh toán :

- Hình thức thanh toán : Chuyển khoản

- Kế hoạch thanh toán :

+ Mức tạm ứng 20% giá trị hợp đồng 03 ngày ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

* Đề nghị tạm ứng (bản gốc).

* Bảo lãnh tạm ứng (bản gốc)

* Xác nhận đặt hàng (bản gốc)

+ Giá trị 80% còn lại sẽ thanh toán sau 15 sau khi hoàn thành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, với hồ sơ như sau :

* Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng (bản gốc).

* Giấy đề nghị thanh toán (Bản gốc).

* Hóa đơn giá trị gia tăng VAT của bên B (bản gốc).

* Biên bản thanh lý hợp đồng (bản gốc).

* Phiếu kiểm tra, thí nghiệm và hiệu chỉnh (bản gốc)

* CO, CQ (gốc, hoặc photo công chứng nhà nước)

* Giấy bảo hành

2. Hiệu lực HSCG :

2.1. Hiệu lực HSCG : Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp HSCG

2.2. HSCG phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy UQ) của nhà thầu và được đóng dấu.

3. Thời hạn gửi HSCG : 05 ngày làm việc, kể từ ngày đăng gửi thông báo chào giá rộng rãi trên báo, tức trước 14h00, ngày 08/7/2022.

4. Phương thức gửi HSCG : Trực tiếp, hoặc qua các đơn vị chuyển phát, hoặc bằng file scan mầu (.PDF), trước thời hạn nêu trên, sau thời hạn này HSCG xem như vô hiệu và Cảng HKQT Đà nẵng không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. Nhà thầu phải cung cấp văn bản gốc khi có yêu cầu.

5. Địa chỉ gửi và nhận :

Phòng KT-CN-MT, Cảng HKQT Đà nẵng, Sân bay Quốc tế Đà nẵng, p.Hòa Thuận Tây, q.Thanh khê, TP. Đà nẵng.

Điện thoại : 0236.3539555

Email : ktcnmtdad@vietnamairport.vn, hoặc ktcnmtdad@gmail.com

6. Thông tin liên hệ :

Phòng KT-CN-MT, Cảng HKQT Đà nẵng, Sân bay Quốc tế Đà nẵng, p.Hòa Thuận Tây, q.Thanh khê, TP. Đà nẵng.

Điện thoại : 0236.3539555

Email : ktcnmtdad@vietnamairport.vn, hoặc ktcnmtdad@gmail.com

Người liên hệ : Mr. Nguyễn Văn Tường, HP 0983102410 đê được cung cấp HSCG và biết thêm các thông tin có liên quan.