Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Hợp tác kinh doanh tại nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng tại 5 vị trí DV-34, DV-32, DV-15, DV-18, DV-29” lần 1/2021 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

  1. Vị trí, diện tích, mục đích kinh doanh, lợi ích tối thiểu, tỷ lệ phân chia khởi điểm, thời hạn hợp tác:

Stt

Ký hiệu vị trí

Vị trí mặt bằng

Diện tích (m2)

Mục đích kinh doanh

Lợi ích tối thiểu

Tỷ lệ phân chia khởi điểm Theo doanh thu

Thời hạn hợp tác

01

DV-34

Cách ly ga đi

25,53

Ăn uống giải khát

870.400 VNĐ/m2/tháng Tương đương 22.221.312 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 16%

3 năm

02

DV-32

Cách ly ga đi

05

Đặt máy chơi trò chơi tự động

1.300.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 6.500.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

1 năm

03

DV-15

Cách ly ga đến

20,28

Quầy đón khách

1.050.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 21.294.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

3 năm

04

DV-18

Cách ly ga đến

09

Quầy đón khách

1.050.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 9.450.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

3 năm

05

DV-29

Cách ly ga đến

35

Quầy đón khách

1.050.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 36.750.000 VNĐ/tháng

Không thấp hơn 15%

3 năm

Tỷ lệ phân chia khởi điểm theo doanh thu và Lợi ích tối thiểu nêu trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí điện, nước.

 

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia      : 08:00 ngày 26/7/2021.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                  : 09:00 giờ ngày 02/8/2021.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 03 (ba) năm kể từ ngày ký Hợp đồng, trừ vị trí DV-32 là 01 (một) năm.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 02/8/2021 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.