Căn cứ Công văn số 2039/SGTVT-QLVTPTNL ngày 09/5/2021 của Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng v/v tạm dừng các tuyến xe buýt trợ giá tại Đà Nẵng để phòng chống Covid-19, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng kính thông báo đến Quý hành khách:

Tuyến xe buýt số 12 có lộ trình tiếp cận ga đến Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách kể từ ngày 10/05/2021 để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng thông báo./.