Jetstar:

DAD_Pacific_Ticket

Vietjet Air:

DAD_Vietjet_Ticket

Vietnam Airlines:

DAD_phong_ve

Dragon Air:

DAD_Dragon_Ticket

Korean Air:

Asiana Airline:

Bạn có thể xem vị trí các phòng vé của các hãng hàng không tương ứng tại bản đồ bên dưới

DIA_MAP_AIRLINES-01