STT

Mô tả

1

Ngày tiếp nhận: 03/4/2023
Mô tả: 01 Đồng hồ đeo tay màu đen, quai màu nâu.
Vị trí: Khu vực An ninh soi chiếu

2

Ngày tiếp nhận: 20/4/2023
Mô tả: 01 Thẻ căn cước công dân mang tên Đoàn Xuân Kiên
Vị trí: Khu vực An ninh soi chiếu

3

Ngày tiếp nhận: 25/4/2023
Mô tả: 01 Cây cảnh không rõ giống loài

Vị trí: Khu vực An ninh soi chiếu

4

Ngày tiếp nhận: 24/4/2023
Mô tả: 01 Khung ảnh viền màu vàng

Vị trí: Khu vực An ninh soi chiếu

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HK Đồng Hới, nếu không có người nhận, Cảng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0916.810.878 hoặc email:  dieuhanh.vdh@gmail.com

Trân trọng./.