Xác định công tác huấn luyện đào tạo là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn và kỹ năng cho người lao động, là nền tảng củng cố và phát huy công tác phục vụ. Ngày 21/6/2021, Cảng hàng không Đồng Hới đã xây dựng và ban hành Quyết định số 72/QĐ-CHKĐH ban hành Quy định về việc huấn luyện nội bộ tại Cảng.
Quy định tập trung công tác huấn luyện định kỳ, đột xuất cho các nhóm đối tượng mới tuyển dụng; Nghỉ các chế độ có thời hạn từ 30 ngày trở lên; Nhóm đã đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cơ bản nhưng chưa có năng định, hoặc có năng định nhưng chưa bố trí tác nghiệp độc lập tại các vị trí công việc; Vi phạm lỗi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Thi nâng bậc lương theo quy định hiện hành.
Đây là một bước chú trọng và dần đi vào đổi mới, nhất là vào giai đoạn hiện nay khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến ngày một phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh trong toàn xã hội nói chung và đối với ngành hàng không nói riêng.
Việc thường xuyên học tập và trau dồi trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đối với các Nhân viên hàng không là hết sức cần thiết, ngoài việc phải cập nhật những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, huấn luyện tại các cơ sở, Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện…, người lao động còn phải thường xuyên cập nhật các Quy định của Nhà nước, Hãng hàng không, Tổng công ty, của đơn vị và bình giảng rút kinh nghiệm các vụ việc trong ngành hàng không. Chính vì vậy công tác huấn luyện nội bộ tại Cảng luôn được chú trọng.
Từ khi ban hành quy định huấn luyện nội bộ, các đơn vị trực thuộc Cảng hàng không Đồng Hới đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đa dạng các lớp học với nhiều nội dung và chương trình học khác nhau, bằng hình thức huấn luyện tập trung, huấn luyện trực tuyến, cụ thể như:
 - Đội Phục vụ mặt đất: Huấn luyện 03 lớp (02 lớp tập trung, 01 lớp trực tuyến) chủ yếu tập trung đi vào nội dung phổ biến các chính sách của Hãng hàng không, phổ biến tiêu chuẩn tác phong về phục vụ hành khách, huấn luyện nội bộ về quy trình CBTT, HDCX…

 

Toàn cảnh một lớp học trực tuyến tại Cảng hàng không Đồng Hới

       Đội An ninh hàng không: Huấn luyện 02 lớp với nội dung huấn luyện nội bộ đối với Nhân viên An ninh kiểm soát chuyển công tác và huấn luyện định kỳ cho Nhân viên An ninh soi chiếu.

Toàn cảnh một lớp học trực tuyến tập trung tại Cảng hàng không Đồng Hới

        Qua đó, thể hiện được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới trong việc chú trọng công tác huấn luyện nội bộ tại đơn vị. Góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển và củng cố đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng.

                                                                                                                                 Tổ Thông tin – Truyền thông