Theo kế hoạch, Cảng hàng không Đồng Hới tổ chức tiêm liều thứ 3 vaccine phòng chống Covid-19 cho toàn thể CB-NV. Thuộc nhóm đối tượng ưu tiên số 03 – là người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch…. – đồng thời nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Quảng Bình, Cảng hàng không Đồng Hới là một trong những đơn vị đi đầu triển khai và phối hợp trong công tác thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho toàn thể CB-NV. Công tác tiêm chủng đã được triển khai liều đầu tiên từ tháng 05/2021, đền hết năm 2021 - Cảng hàng không Đồng Hới đã phối hợp chặt chẽ triển khai tiêm đầy đủ 02 liều vaccine phòng Covid-19 cho toàn thể CB-NV của Cảng đạt 99%

      Trong hai ngày 07/01/2022 và 10/01/2022,  Cảng hàng không Đồng Hới tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức tiêm liều thứ 3 vaccine phòng Covid-19 cho toàn thể CB-NV Cảng hàng không Đồng Hới và các đơn vị đóng trên địa bàn Cảng. Trong quá trình tiêm vaccine, công tác đảm bảo an toàn được thực hiện nghiêm túc với việc thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K, CB-NV Cảng được khám sàng lọc trước khi tiêm và được theo dõi phản ứng sau tiêm một cách kỹ lưỡng - đảm bảo sức khoẻ cho toàn bộ CB-NV của đơn vị.

CB-NV Cảng hàng không Đồng Hới tại điểm tiêm liều thứ 3 vaccin phòng Covid-19

      Việc tiêm liều thứ 3 vaccine phòng Covid-19 giúp cho CB-NV Cảng đảm bảo để thích ứng linh hoạt với tình hình mới, tạo hành lang khai thác an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh chặt chẽ, tạo sự an tâm tin tưởng cho hành khách đi qua Cảng.

                                                                                       Tổ Thông tin – Truyền thông